Organisatie ontwikkeling & Human Resources Management

  • Observeren, analyseren, veranderstrategie en -bereidheid bepalen en veranderinterventies begeleiden en uitvoeren
  • Herstructurering en (project)structuur advies en implementatie
  • Functiebeschrijvingen ontwikkelen of aanpassen
  • (360 graden) feedbacksystemen ontwikkelen of aanpassen inclusief training gesprekstechnieken
  • Advies voor werving & selectie beleid en -instrumenten