HRD, Loopbaanontwikkeling en -coaching

 • Talent en ontwikkelingspotentieel in beeld brengen, matchen met organisatie- en teamdoelen en (leer) interventies adviseren
 • Vitaliteits-, employability- en loopbaantesten uitvoeren, analyseren, en vervolgactie adviseren en uitvoeren
 • Employability-, loopbaanbeleid en -activiteiten ontwikkelen en uitvoeren
 • Development assessment centers – of onderdelen daarvan – ontwikkelen en uitvoeren
 • Professionalisering, begeleiding en coaching voor medewerkers ontwikkelen en (laten) uitvoeren
 • (Virtuele) teambuilding en -ontwikkeling (met gebruik van 360 graden en zelf-analyse-instrumenten)
 • Persoonlijke en professionele (on-the-job) trainingsprogramma’s ontwikkelen en uitvoeren
 • Competentie-ontwikkeling en training op vaardigheden voor de 21ste eeuw
 • Loopbaancoaching en sollicitatietraining; individueel en groepsgewijs. Zie ons aanbod
 • Leer- en opleidingsbehoefte inventariseren, beleid en activiteiten ontwikkelen en (laten) uitvoeren
 • Leiderschapsontwikkeling; coaching, advisering en training van leidinggevenden
 • Leiden, ontwikkelen en uitvoeren van HRD- en loopbaanontwikkelingsprojecten
 • Professionele ontwikkeling en capaciteitsversterking van HRM en HRD adviseurs